Voorwaarden inschrijving en annulering workshops Studio by Mo

Voorwaarden inschrijving en annulering workshops Studio by Mo

Voorwaarden inschrijving en annulering workshops Studio by Mo

• Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. een bestelling / betaling op onze website shopbymo.nl of d.m.v. een e-mailbericht met volledige adresgegevens.
• Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
• Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor een complete workshop c.q. het totaal aantal avonden waarop een workshop wordt aangeboden
• Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van inschrijvingen / betalingsdatum.
• Na ontvangst van uw inschrijving / betaling ontvangt u een bevestiging en de factuur
• Na ontvangst van uw inschrijving / betaling heeft u 14 dagen bedenktijd waarbinnen u zonder opgave van redenen of kosten de inschrijving kunt
annuleren. U kunt uitsluitend schriftelijk annuleren.
• In sommige situaties is na overleg met Studio By Mo gespreide betaling mogelijk mits het totaalbedrag is voldaan voor aanvang van de workshop.
• Bij annulering van uw inschrijving tot drie maanden voor aanvang van de workshop wordt 25% van het totale factuurbedrag aan administratie- en
reserveringskosten in rekening gebracht, hierna wordt 50% van de totale workshopprijs in rekening gebracht. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de workshop is restitutie van het betaalde bedrag niet mogelijk. Naast annuleren is het mogelijk om, in overleg, iemand anders in uw plaats te laten gaan.
• Annulering dient schriftelijk te geschieden.
• Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de workshop niet door kan gaan, wordt door Studio By Mo uiteraard het volledige door u
betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort.
• Bij ziekte of plotselinge verhindering van de workshopleider(s) behoudt Studio By Mo zich het recht voor andere gekwalificeerde workshopleider(s)
in te zetten.
• Bij overintekening hanteert Studio by Mo er een wachtlijst op volgorde van inschrijvings- / betalingsdatum. In dat geval krijgt u bericht van plaatsing op de wachtlijst.

Malden, 12 juni 2020

Studio by Mo

Voorwaarden inschrijving en annulering workshops Studio by Mo